KraftCERT

KraftCERT jobber for bedre sikring i prosesskontroll-systemer ved å bistå kraftbransjen slik at de skal være oppdatert om relevante sårbarheter og trusler, og at de skal være i stand til å detektere og motvirke digitale angrep.

KraftCERT bistår også i håndtering av digitale sikkerhetshendelser og er med i den nasjonale beredskapsorganisasjonen. KraftCERT jobber for en god, sikker og effektiv informasjonsdeling mellom relevante selskaper nasjonalt og internasjonalt.

Copyright © KraftCERT AS 2020.