Kontaktinformasjon og -prosedyrer

Administrative henvendelser sendes til postmottak@kraftcert.no,
eller på telefon til Margrete Raaum på +47 95201798

Hendelser meldes hovedsaklig inn via e-post eller telefon.
Dersom det haster MÅ man ringe for å unngå potensielle forsinkelser.
Man kan ellers melde inn saker ved personlig oppmøte eller andre kommunikasjonsmåter om det er tilgjengelig (f.eks. IRC).

Husk å kryptere sensitiv informasjon! Se nederst for lenke til PGP-nøkkel.
Dersom det skal deles større mengde data benyttes KraftCERTs delingsportal.

Kontaktpunkter:
cert@kraftcert.no (Hendelser/incidents), besvares mellom virkedager mellom 07 og 17.
postmottak@kraftcert.no (Administrative henvendelser), besvares mellom virkedager mellom 07 og 17.
Telefon: +47 940 32 443 (vakttelefon) - besvares best effort utenfor arbeidstid.
Backup-telefon: +47 45267834 (mottar ikke SMS)
Satelitt: +881623447943
KraftCERT er også på nødnett.


Post- og besøksadresse:
Brynsveien 5
0667 Oslo
Norge


Daglig leder:
Margrete Raaum
margrete.raaum@kraftcert.no
Telefon: +47 952 01 798


PGP-fingeravtrykk:

Copyright © KraftCERT AS 2021.