Om KraftCERT

KraftCERT (*) ble stiftet 30.10.2014 av Statnett, Statkraft og Hafslund (nå Elvia).
Dette etter et initiativ fra NorCERT (nå NCSC) og Norges - Vassdrag og energidirektorat (NVE). KraftCERT ble opprettet for å være en støtte for hele kraftbransjen.

KraftCERT er spesialisert på sikkerhet i industrielle kontrollsystemer, overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering.
KraftCERT har nært samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Petroleumstilsynet (Ptil) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). KraftCERT benytter navnet InfraCERT overfor alle sektorer unntatt elkraft.

KraftCERT/InfraCERT bistår per dags dato av selskaper fra bransjene elkraft, petroleum, industri, fjernvarme, vann- og avløp og energigjenvinning.

(*) CERT står opprinnelig for Computer Emergency Response Team


Copyright © KraftCERT AS 2020.