Om KraftCERT

KraftCERT (*) ble stiftet 30.10.2014 av Statnett, Statkraft og Hafslund etter initiativ fra NorCERT og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å være en støtte for hele kraftbransjen både i forebyggende arbeide og i håndtering av hendelser. Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering for medlemmenes behov, og at de innehar spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen som skal kunne hjelpe medlemmene.

Styret skal bestå av minst 3, maksimum 7 deltagere. Hafslund, Statkraft og Statnett sitter i styret fra oppstart. Det inviteres til felles eierskap for alle medlemmer. Det skal opprettes en brukergruppe bestående av representanter for medlemmene før utgangen av 2015. Denne brukergruppen vil være en av kildene til ønsker og føringer fra medlemmene til KraftCERT.

(*) CERT står opprinnelig for Computer Emergency Response Team

Jobbe i KraftCERT

Det er for tiden ingen ledige stillinger i KraftCERT.


Authorized to use CERT(TM) - CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University

Copyright © KraftCERT AS 2015.