Om KraftCERT

KraftCERT (*) ble stiftet 30.10.2014 av Statnett, Statkraft og Hafslund etter initiativ fra NorCERT og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å være en støtte for hele kraftbransjen både i forebyggende arbeide og i håndtering av hendelser. Gruppen er spesialisert på overvåking, rådgivning og hendelseshåndtering for medlemmenes behov, og at de innehar spesialisert kunnskap om digitale hendelser i bransjen som skal kunne hjelpe medlemmene.

Styret skal bestå av minst 3, maksimum 7 deltagere. Hafslund, Statkraft og Statnett sitter i styret fra oppstart. Det inviteres til felles eierskap for alle medlemmer.

(*) CERT står opprinnelig for Computer Emergency Response Team


Authorized to use CERT(TM) - CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University

Copyright © KraftCERT AS 2020.